Thứ 5, ngày 27/07/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Công bố kết quả KHCN

Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

08/06/2016 15:55:53 - Lượt xem: 1019

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà Nước

Chi tiết

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

08/06/2016 15:53:54 - Lượt xem: 980

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết

Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT: Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GD&ĐT

08/06/2016 15:48:44 - Lượt xem: 839

Thông tư 11-2016-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ giáo dục và đào tạo

08/06/2016 15:36:00 - Lượt xem: 693