Chủ nhật, ngày 28/05/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Biểu 11: công khai cam kết chất lượng đào tạo​

11/05/2017 07:44:09 - Lượt xem: 857

Biếu 10: Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

10/05/2017 09:18:54 - Lượt xem: 1313

Biểu 9: Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ tham gia chương trình đào tạo

10/05/2017 09:18:42 - Lượt xem: 2058

Biếu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường

10/05/2017 09:18:31 - Lượt xem: 2538

Biểu 7: Danh sách giảng viên cơ hữu theo chương trình đào tạo

10/05/2017 09:18:22 - Lượt xem: 1067

Biểu 6: Thống kê về sinh viên và học viên các hệ chính quy

10/05/2017 09:18:10 - Lượt xem: 624

Biểu 5: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

10/05/2017 07:54:11 - Lượt xem: 895

Biếu 4: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

10/05/2017 07:48:51 - Lượt xem: 106

Biếu 3: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

10/05/2017 07:48:34 - Lượt xem: 54

Biếu 2: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2016 -2017

10/05/2017 07:48:08 - Lượt xem: 57

Biểu 1: Công khai của sơ sở giáo dục đại học

10/05/2017 07:47:23 - Lượt xem: 62

Biểu 5: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

10/05/2017 07:43:28 - Lượt xem: 74

Nội dung công khai

10/05/2017 07:16:10 - Lượt xem: 68

Công khai tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm

06/02/2017 13:20:50 - Lượt xem: 7401

Biểu 11: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở năm học 2016 - 2017.

12/12/2016 19:31:44 - Lượt xem: 986