Thứ 6, ngày 25/05/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Kế hoạch đăng kí học lại, thi lại môn học GDQP và AN năm học 2017-2018

23/04/2018 16:07:15 - Lượt xem: 270

Thời gian đăng ký : - Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 26/05/2018 - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong giờ hành chính

Chi tiết

Quyết đinh về việc "Miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy"

10/04/2018 10:48:01 - Lượt xem: 177

Miễn giảm học phí cho 701 sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường (Có danh sách kèm theo) Thời gian hưởng 06 tháng (Từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018)

Chi tiết

Quyết đinh về việc "Trợ cấp xã hội đợt 2 - năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường "

10/04/2018 10:40:47 - Lượt xem: 117

Căn cứ kết luận tại cuộc họp xét thưởng chế độ chính sách học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên ngày 02/04/2018 của Trường Đại học Y Dược. Hiệu trưởng Trưởng Đại học Y Dược quyết định

Chi tiết

Quyết định về việc "Chi quà nhân ngày tết cổ truyền Bun Pi Mây cho lưu học sinh Lào và tết Chaul Chnam Thmey cho lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Trường"

10/04/2018 10:30:35 - Lượt xem: 284

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HS - SV về việc chi quà ngày tết cổ truyền Bun Pi Mây - Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho 24 lưu học sinh Lào và tết cổ truyền Chaul Chnam Thmey - Vương quốc Campuchia cho 08 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Trường

Chi tiết

Quyết định về việc "Hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy "

10/04/2018 10:30:11 - Lượt xem: 123

Căn cứ kết luận tại cuộc họp xét thưởng chế độ chính sách học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ chính quy ngày 02/04/2018 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên ,theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HS - SV quyết định

Chi tiết

Thông báo phúc khảo tiếng anh A2 đợt 1 năm 2018

28/02/2018 16:28:03 - Lượt xem: 223

Phòng Đào tạo thông báo việc phúc khảo bài thi Tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu đợt I năm 2018

Chi tiết

Thông báo thực hiện chế độ chính sách kỳ II năm học 2017 - 2018

22/01/2018 23:33:06 - Lượt xem: 864

Thông báo về việc hoàn trả học phí 4 tháng cho sinh viên các lớp năm cuối năm học 2017-2018

22/01/2018 00:00:35 - Lượt xem: 357

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2 lần 1 năm 2018

05/01/2018 13:25:22 - Lượt xem: 873

Thông báo đóng Bảo hiểm y tế HSSV năm 2018

15/12/2017 15:07:45 - Lượt xem: 990

Tổng hợp tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

29/11/2017 14:45:37 - Lượt xem: 426

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016

29/11/2017 14:41:16 - Lượt xem: 356

Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ CQ đang học tại trường

21/11/2017 15:01:51 - Lượt xem: 317

Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015

21/11/2017 10:35:30 - Lượt xem: 344

Quyết định hoàn trả học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017

01/09/2017 15:26:21 - Lượt xem: 2005