Thứ 3, ngày 28/03/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Hội Cựu chiến binh

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐẠI HỌC Y DƯỢC NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

26/11/2015 08:56:31 - Lượt xem: 1788

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Hội cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên và Hướng dẫn số 40/HD-CCB ngày 28/9 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên về tổng kết công tác Hội và bình xét thi đua khen thưởng năm 2015, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược - ĐHTN tiến hành tổng kết công tác Hội năm 2015

Chi tiết

Giới thiệu Hội cựu chiến binh

26/07/2015 15:17:19 - Lượt xem: 6594

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

15/04/2015 08:54:57 - Lượt xem: 1973

Nằm trong những hoạt động kỉ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN và 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2015 và tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Hội CCB Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức đoàn cán bộ, cựu chiến binh “Thăm lại chiến trường xưa”

Chi tiết

Đại hội lần thứ I Hội CCB Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nhiệm kỳ 2012 - 2017

22/03/2012 08:55:20 - Lượt xem: 1367