Thứ 3, ngày 28/03/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Đánh giá xếp loại tháng 2/2017

20/03/2017 10:06:55 - Lượt xem: 146

Thông báo về việc quyết toán thuế năm 2016

02/03/2017 15:58:57 - Lượt xem: 353

Đánh giá xếp loại tháng 1/2017

16/02/2017 09:20:44 - Lượt xem: 745

Lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

18/01/2017 09:54:10 - Lượt xem: 397

Kết quả đánh giá xếp loại tháng 12/2016

13/01/2017 16:32:43 - Lượt xem: 558

Danh sách ứng viên trúng tuyển đợt tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016

23/12/2016 16:37:42 - Lượt xem: 798

Về thời gian trả tiền học phí 4 tháng kì 1 năm học 2016-2017

23/12/2016 09:38:12 - Lượt xem: 691

Thông báo về việc Lập dự toán NSNN năm 2017

21/12/2016 13:58:52 - Lượt xem: 987

Kính gửi: Các phòng chức năng, Bệnh viện trường, các tổ chức đoàn thể trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Chi tiết

Kế hoạch về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2016

21/12/2016 13:31:18 - Lượt xem: 644

Kết quả đánh giá xếp loại tháng 11

19/12/2016 13:29:40 - Lượt xem: 463

Thông báo về việc Cung cấp thông tin tạo tài khoản theo tên miền

12/12/2016 15:19:28 - Lượt xem: 491

V/v Xây dựng kế hoạch và lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

29/11/2016 14:40:50 - Lượt xem: 496

Kính gửi: Các phòng chức năng, Bệnh viện trường Các tổ chức đoàn thể trường Đại học Y Dược Thái Nguyên              

Chi tiết

V/v tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12 năm 2016 tại ĐHTN

25/11/2016 14:17:41 - Lượt xem: 550

Danh sách bổ sung nâng lương

23/11/2016 16:26:27 - Lượt xem: 535

Thông báo tuyển dụng 2016

23/11/2016 10:35:22 - Lượt xem: 657