Thứ 6, ngày 22/09/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Thông báo số 754/TB-YD ngày 15/8/2017

20/09/2017 10:15:52 - Lượt xem: 127

Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm thân thể Sinh viên nhập trường năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 762/TB-YD ngày 18/9/2017

20/09/2017 10:15:06 - Lượt xem: 125

Thông báo về thời gian trả tiền học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017 cho SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí (từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017

Chi tiết

Thông báo lịch thi tuyển viên chức 2017

19/09/2017 15:52:03 - Lượt xem: 178

Kết luận của giám đốc ĐHTN tại cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp với dào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên

14/09/2017 17:02:29 - Lượt xem: 1795

Góp ý về Quy định đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp với dào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên

14/09/2017 16:58:11 - Lượt xem: 146

Thông báo về việc chuyển đổi mục đích sử dụng giảng đường

13/09/2017 17:06:08 - Lượt xem: 1056

Chương trình học bổng đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Quốc lập Chiao Tung, Đài Loan

11/09/2017 14:15:40 - Lượt xem: 122

Công văn số 1746/ĐHTN-HTQT ngày 7/9/2017 của Đại học Thái Nguyên về Chương trình học bổng đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Quốc lập Chiao Tung, Đài Loan

Chi tiết

Kết luận Hội nghị tập huấn cố vấn học tập

09/09/2017 21:47:41 - Lượt xem: 1150

Thông báo về việc mời viết bài cho Đặc san Tạp chí Khoa học Công nghệ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/09/2017 17:53:16 - Lượt xem: 151

Thông báo về việc mời viết bài cho Đặc san Tạp chí Khoa học Công nghệ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Công văn số 1676/ĐHTN-TCCB về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

31/08/2017 15:03:45 - Lượt xem: 414

Thông báo Về việc đăng ký tham gia chương trình đào tạo Điều dưỡng liên kết với Nhật Bản tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

25/08/2017 10:40:44 - Lượt xem: 1032

Thông báo Về việc đăng ký tham gia chương trình đào tạo Điều dưỡng liên kết với Nhật Bản tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển sinh lưu học sinh tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

07/08/2017 17:15:37 - Lượt xem: 1021

Thông báo số 601/TB-ĐHYD ngày 07 tháng 8 năm 2017 về việc tuyển sinh lưu học sinh tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo về việc đăng kí dự tuyển đi làm quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại nước ngoài

04/08/2017 16:24:09 - Lượt xem: 1039

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo tại viện huyết học truyền máu trung ương

04/08/2017 16:14:54 - Lượt xem: 1712

Thông báo về việc chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương Elearning

20/07/2017 15:05:37 - Lượt xem: 3876