Thứ 2, ngày 24/04/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Đánh giá xếp loại viên chức tháng 3/2017

17/04/2017 12:29:22 - Lượt xem: 234

Góp ý cho Dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Thái Nguyên”

17/04/2017 08:19:24 - Lượt xem: 747

Thông báo tuyển dụng

05/04/2017 10:18:18 - Lượt xem: 2171

Thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ hành chính

05/04/2017 09:56:04 - Lượt xem: 1334

Thông báo về việc đấu giá tài sản

03/03/2017 13:49:18 - Lượt xem: 2967

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của trường Đại học Y - Dược

17/02/2017 16:03:54 - Lượt xem: 3807

Thông báo về việc Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”

16/02/2017 13:44:56 - Lượt xem: 1105

Căn cứ công văn số 567 –KH/TWĐTN-TNTH của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Y Dược năm học 2016 – 2017, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược ban hành Kế hoạch triển khai và tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo về học bổng Australia

15/02/2017 10:44:48 - Lượt xem: 3321

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

03/02/2017 18:45:03 - Lượt xem: 1874

Quyết định về tổ chức khảo sát nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại Học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

13/01/2017 07:41:41 - Lượt xem: 1718

Kế hoạch tổ chức chương trình “I’m a Tumper – Tôi là sinh viên Y Dược”

06/01/2017 13:31:47 - Lượt xem: 722

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017)

06/01/2017 13:30:11 - Lượt xem: 489

Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên"; .....

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức hội thi nấu ăn Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017

06/01/2017 08:29:43 - Lượt xem: 651

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016-2017; Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017). Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; Đoàn thanh niên tổ chức “Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho Đoàn viên. Đoàn thanh niên thông báo kế hoạch tổ chức hội thi

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc - chất lượng” năm học 2016 - 2017

06/01/2017 08:27:54 - Lượt xem: 352

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc - chất lượng” do BCH Đoàn Trường Đại Học Y - Dược Thái Nguyên phát động. Góp phần thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đoàn viên, sinh viên Trường Đại Học Y - Dược Thái Nguyên.

Chi tiết

Kế hoạch triển khai danh hiêu “Thanh niên khỏe” năm học 2016-2017

06/01/2017 08:25:06 - Lượt xem: 318

Mục đích: - Lập thành tích Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), ngày thể thao Việt Nam 27/3. - Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể lực trong sinh viên nhà trường. - Là 1 tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú, Sinh viên 5 tốt năm học.

Chi tiết