Thứ 5, ngày 27/07/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Thông báo về việc chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương Elearning

20/07/2017 15:05:37 - Lượt xem: 1408

Công văn số 540 v/v rà soát, bổ sung Đề án vị trí việc làm năm 2017

19/07/2017 13:39:53 - Lượt xem: 178

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

11/07/2017 15:25:34 - Lượt xem: 1104

THÔNG BÁO: Tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình “Trao đổi sinh viên năm 2017” tại Trường Đại học Naresuan, Vương quốc Thái Lan

23/05/2017 15:45:58 - Lượt xem: 672

Sơ kết, đánh giá và góp ý vào bản Dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, hợp đồng lao động

23/05/2017 07:45:44 - Lượt xem: 4046

Thông báo Tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình “Yonsei Global Health Leadership Course 2017”

11/05/2017 08:05:12 - Lượt xem: 756

Đánh giá xếp loại viên chức tháng 3/2017

17/04/2017 12:29:22 - Lượt xem: 781

Góp ý cho Dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Thái Nguyên”

17/04/2017 08:19:24 - Lượt xem: 3477

Thông báo tuyển dụng

05/04/2017 10:18:18 - Lượt xem: 3754

Thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ hành chính

05/04/2017 09:56:04 - Lượt xem: 1625

Thông báo về việc đấu giá tài sản

03/03/2017 13:49:18 - Lượt xem: 3239

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của trường Đại học Y - Dược

17/02/2017 16:03:54 - Lượt xem: 4086

Thông báo về việc Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”

16/02/2017 13:44:56 - Lượt xem: 1377

Căn cứ công văn số 567 –KH/TWĐTN-TNTH của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Y Dược năm học 2016 – 2017, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược ban hành Kế hoạch triển khai và tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo về học bổng Australia

15/02/2017 10:44:48 - Lượt xem: 3658

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

03/02/2017 18:45:03 - Lượt xem: 2106