Chủ nhật, ngày 28/05/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thư viện Đại học Y Dược

Thông báo về việc lựa chọn sách ngoại ngữ

10/03/2017 11:16:07 - Lượt xem: 3574

Lịch phục vụ của thư viện

07/11/2016 14:38:41 - Lượt xem: 5137

LỊCH PHỤC VỤ MƯỢN, TRẢ SÁCH PHÒNG GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2016 -2017

04/10/2016 10:45:31 - Lượt xem: 1393

Nội quy phòng Internet

07/07/2016 16:05:34 - Lượt xem: 2470

Thủ tục nhận tài liệu luận án, luận văn, khoá luận

07/07/2016 15:56:13 - Lượt xem: 4916

Thủ tục làm thẻ thư viện

07/07/2016 15:53:08 - Lượt xem: 1971

Thủ tục trả tài liệu trong thư viện

07/07/2016 15:45:25 - Lượt xem: 2064

Thủ tục mượn tài liệu trong Thư viện

07/07/2016 15:33:22 - Lượt xem: 1466

Sách ngoại ngữ bổ sung năm 2015-2016

07/07/2016 09:29:37 - Lượt xem: 884

Để phục vụ tốt cho cán bộ giảng viên, sinh viên trong nhà trường hoàn thành tốt thi Tiếng Anh lấy chứng chỉ A2, B1. Thư viện Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên xin thông báo danh mục sách Tiếng Anh mới bổ sung năm 2016 để cán bộ và sinh viên có nhu cầu mượn sách thì liên hệ với bộ phận Thư viện để làm thủ tục mượn tài liệu:

Chi tiết

Nội quy phòng đọc sinh viên

07/07/2016 08:56:13 - Lượt xem: 590

Chức năng nhiệm vụ Phòng CNTT-TV

07/07/2016 08:41:14 - Lượt xem: 586

Lịch phục vụ

07/07/2016 08:35:59 - Lượt xem: 596

Tổng quan về thư viện

07/07/2016 07:11:10 - Lượt xem: 562

Thư viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập nhà trường, cho đến nay thư viện trường đã có một bề dày phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

Chi tiết

Giới thiệu thư viện

07/07/2016 07:09:46 - Lượt xem: 535

Danh mục luận văn

06/07/2016 15:56:41 - Lượt xem: 783