Tin tức nổi bật:
Tiến tới đại hội đảng các cấp

Kế hoạch Đại hội đảng bộ Trường Đại học Y - Dược lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

05/03/2020 10:04:15 - Lượt xem: 1871

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược xây dựng kế hoạch như sau:

Chi tiết

Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022

05/03/2020 10:01:13 - Lượt xem: 1271

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

Chi tiết

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung chuẩn bị Đại hội chi bộ

05/03/2020 09:54:42 - Lượt xem: 5844

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thống nhất hướng dẫn bổ sung một số nội dung chuẩn bị Đại hội chi bộ

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện hướng dẫn số 15-HD/DU ngày 18/1/2019 của Đảng ủy ĐHTN.....

05/03/2020 09:50:49 - Lượt xem: 1179

Kế hoạch thực hiện hướng dẫn số 15-HD/DU ngày 18/1/2019 của Đảng ủy ĐHTN về thực hiện một số nội dung chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 26-HD/TW của Ban tổ chức Trung Ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết

Quyết định phân công bổ sung nhiệm vụ phụ trách các chi bộ đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

20/02/2020 09:35:53 - Lượt xem: 945

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược Quyết định về việc phân công bổ sung nhiệm vụ phụ trách các chi bộ đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi tiết

Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kì 2017-2020

23/08/2017 10:22:35 - Lượt xem: 9448

Văn bản hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kì 2017-2020

Chi tiết