Thứ 2, ngày 24/04/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Tin nội bộ

Quy chế hoạt động Ban biên tập

23/03/2017 13:04:08 - Lượt xem: 3067

Thể lệ gửi tin bài đến Ban biên tập để đăng website

23/03/2017 08:22:05 - Lượt xem: 3048

Ban biên tập website Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên Hướng dẫn thể lệ gửi tin bài đến Ban biên tập để đăng website

Chi tiết

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2017-2019

05/12/2016 07:51:39 - Lượt xem: 642

Nhật ký nâng cấp Website 10/8/2016

10/08/2016 17:27:43 - Lượt xem: 1412

Tại trang chủ: mục "thông báo" hiện nhiều nơi với nội dung khác nhau --> cần hợp nhất có cả ở chân trang; cần có thêm tin tức ở chân trang Tin tức - Sự kiện và tin hoạt động cũng như vậy

Chi tiết