Chủ nhật, ngày 23/04/2017
  • Tiếng Việt
  • English

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 284 đường Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 2803 852.671

Email: info@tnmc.edu.vn


Phòng Hành chính - Tổ chức

Điện thoại: (+84) 2803 859.721

Email: info@tnmc.edu.vn


Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại: (+84) 2803 750.111

Email: info@tnmc.edu.vn


Phòng Đào tạo

Điện thoại: (+84) 2803 852.671

Email: daotao@tnmc.edu.vn