DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Nhiệm kỳ 2014- 2019)

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh trong HĐT
1.        PGS.TS Trần Văn Tuấn Trưởng khoa Dược Chủ tịch
2.        GS.TS Nguyễn Văn Sơn  Bí thư Đảng ủy Thành viên
3.        PGS.TS Trịnh Xuân Tráng Phó Hiệu trưởng Thành viên
4.        PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Thành viên
5.        PGS.TS Trần Đức Quý  Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại Thành viên
6.        PGS.TS Trịnh Xuân Đàn Trưởng khoa Y học cơ sở Thành viên
7.        ThS Nguyễn Quang Đông Bí thư Đoàn thanh niên Trường Thành viên
8.        PGS.TS Nguyễn Thành Trung  Bác sĩ cao cấp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Thành viên
9.        GS.TS Đặng Kim Vui Giảng viên cao cấp Trường Đại học Nông lâm Thành viên
10.  Ông Nguyễn Vy Hồng  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên Thành viên
11.  PGS.TS Phạm Việt Đức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên Thành viên
12.  TS Trịnh Văn Hùng  Chuyên viên chính Bộ Y tế Thành viên
13.  TS Bùi Thanh Thủy  TP. HC-TC, TBM Mô Phôi thai học Thư ký
14.  CN Nguyễn Thị Hằng Nga Trưởng phòng KH-TC Thành viên
15.  PGS.TS Đàm Thị Tuyết Trưởng khoa Y tế công cộng Thành viên
16.  TS Hoàng Tiến Công Trưởng khoa RHM Thành viên
17.  ThS Nông Phương Mai  Phó trưởng phụ trách khoa Điều dưỡng Thành viên