Thứ 4, ngày 24/05/2017
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Sơ kết, đánh giá và góp ý vào bản Dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, hợp đồng lao động 23/05/2017 07:45:44
ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN ĐẠI HỌC DƯỢC TỐT NGHIỆP DỰA THEO CHUẨN ĐẦU RA 22/05/2017 14:00:47
ĐẠI HỘI LẦN THỨ II (2017 -2022) HỘI CCB TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 21/05/2017 22:36:12
Công văn 144/VNCERT-ĐPƯC về việc điều phối phòng ngừa, ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc tống tiền Wannacry 15/05/2017 13:30:04
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THÁNG 4/2017 12/05/2017 14:23:52
Đăng kí bài giảng xây dựng E-learning 09/05/2017 07:17:53
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên 03/05/2017 14:16:10
Thông báo về việc chuẩn bị cho khảo sát đánh giá đồng cấp 03/05/2017 13:40:31
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2017 03/05/2017 13:38:21
Nhổ răng khôn 28/04/2017 13:35:03
SINH VIÊN VỚI VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN - TÌNH DỤC 26/04/2017 07:03:40
Thông báo về việc mời tham gia các hoạt động tại “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc” 24/04/2017 13:27:52
Thông tin luận án Tiến Sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Công 24/04/2017 07:11:29
Lịch thi A2 đợt 2 năm 2017 18/04/2017 16:15:33
Đánh giá xếp loại viên chức tháng 3/2017 17/04/2017 12:29:22