Tin tức nổi bật:
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo về việc hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2020 30/09/2020 13:59:16
Tóm tắt đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 30/09/2020 08:28:21
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh 25/09/2020 10:09:16
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn lao động hợp đồng đợt 4, năm 2020 25/09/2020 08:26:14
Thông báo thử việc lao động hợp đồng 25/09/2020 08:22:00
Ban hành tài liệu dạy học sử dụng trong công tác giảng dạy, học tập CTĐTĐM ngành y khoa trình độ ĐH tại Trường 23/09/2020 09:48:55
Ban hành tài liệu dạy học sử dụng trong công tác giảng dạy, học tập CTĐTĐM ngành y khoa trình độ ĐH tại Trường 23/09/2020 09:47:08
Ban hành đề cương chi tiết các học phần, module CTĐTĐM ngành y khoa trình độ ĐH tại Trường 23/09/2020 09:42:10
Ban hành chương trình năm 3 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH 23/09/2020 09:28:50
Ban hành chương trình năm 4 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH 23/09/2020 09:26:16
Ban hành chương trình năm 5 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH 23/09/2020 09:24:03
Ban hành chương trình năm 6 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH 23/09/2020 09:10:12
Thông báo tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2020 23/09/2020 09:05:05
Kế hoạch triển khai hệ thống tin nhắn học đường năm học 2020-2021 23/09/2020 08:25:45
Lịch thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2020 21/09/2020 11:06:00