Thứ 5, ngày 24/05/2018
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo về việc lập dự trù trang thiết bị vật tư, hóa chất, sinh vật phẩm năm học 2018 - 2019 23/05/2018 07:55:05
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC (GV hạng II) 22/05/2018 07:07:14
Thông tin về Hội thảo VEC 2018 22/05/2018 07:01:36
Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2018 18/05/2018 16:22:29
Hội thảo "Chuyên đề: Nha khoa phục hồi" 16/05/2018 21:52:33
Thông báo V/v cung cấp thông tin KH & CN 08/05/2018 07:16:13
Thoát vị cơ hoành bẩm sinh qua lỗ sau hai bên (Thoát vị Bochdalek) 05/05/2018 16:03:20
Thông báo "Phúc khảo kỳ thi Tiếng anh trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu - Đợt 2 năm 2018" 05/05/2018 15:46:17
Thông báo V/v triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax) 02/05/2018 08:33:03
Kế hoạch đăng kí học lại, thi lại môn học GDQP và AN năm học 2017-2018 23/04/2018 16:07:15
Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 23/04/2018 15:49:54
Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Thủy 23/04/2018 07:58:29
Thông báo về việc Tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy Tiếng Việt tại Lào 20/04/2018 09:25:37
Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và Công tác tuyển sinh ÐH, CĐSP, TCSP năm 2018 11/04/2018 09:14:48
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp GVCC (GV hạng 1) 11/04/2018 08:11:50