Thứ 2, ngày 16/07/2018
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo Quyết định công nhận trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 diện tuyển thẳng 16/07/2018 08:44:36
Thông báo Quyết định về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện được cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học chính quy năm 2018 16/07/2018 08:39:22
Hội nghị khoa học Sau đại học năm 2018 13/07/2018 15:00:15
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 13/07/2018 07:35:39
Quy định xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 11/07/2018 07:58:36
Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành bác sĩ nội trú chuyên ngành sản phụ khoa 11/07/2018 07:52:01
Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành chuyên khoa cấp I chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học 11/07/2018 07:48:30
Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học 11/07/2018 07:42:08
Thông báo sinh viên nợ sách 2018 10/07/2018 13:41:11
Thông báo lựa chọn mua sách ngoại ngữ chuyên ngành Y Dược năm học 2018 - 2019 09/07/2018 09:25:35
Thông báo lựa chọn mua sách tham khảo (văn học, pháp luật) 06/07/2018 08:50:00
Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2017-2018 05/07/2018 07:54:07
Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2, năm 2018 04/07/2018 07:55:51
Các kỹ thuật thăm dò chức năng của Bộ môn Sinh lý học 04/07/2018 07:32:27
Thông tư Bộ giáo dục và Đào tạo bổ sung Quy chế tuyển sinh 03/07/2018 08:28:00